Những diều cha mẹ khong chịu trach nhiệm với con cai

Trong thời diểm nay, chung ta thường bị tấn cong tới tấp bởi những lời nhắn gởi lam cha mẹ như thế nao cho “dung hướng”. Thật la qua dễ dang khi tiếp nhận những lời khuyen nhủ từ bao chi, dai phat thanh, người than, va những phụ huynh khac; va bắt dầu au lo rằng chung ta da lam sai diều gi do.

Một phần của hiện tượng nay la do người lớn, cung như trẻ con, da quan tam qua dang. Chung ta da thong tin va lien lạc với nhau nhiều hơn, tức la chung ta tiếp nhận thong diệp từ ben ngoai nhiều hơn luc trước. Chung ta lien lạc một cach dễ dang những cố vấn (tốt va xấu) tren mạng, dể tiếp nhận thong tin về việc những bậc cha mẹ khac lam những gi, va giữa họ như thế nao xuyen qua những mạng lưới thong tin truyền thong. Thế co nghia la chung ta da tich cực so sanh nhiều hơn giữa chung ta va những phụ huynh khac - va nhận dược những lời phan xet va nhận dịnh từ mọi người như la một kết quả. Chung ta dang nằm trong tinh trạng don nhận thong tin va dầy xuc cảm, diều do dẫn dến cho nhiều phụ huynh co cảm tưởng la minh dang bị ap dảo va nhầm lẫn.Tren Mạng Hổ Trợ Phụ Huynh, lời gop y của toi dến những người gọi diện la hay tin tưởng vao cảm quan của bạn như dấng sinh thanh- bạn hiểu ro con cai bạn hơn hết, va dến kết cuộc thi bạn vẫn sẽ la người quyết dịnh cho tương lai của con minh. Trong Chương Trinh Thay Dổi Hoan Toan, James Lehman cho rằng bạn phải diều dộng gia dinh của minh như cong ty vậy. Bạn la chỉ huy trưởng của “cong ty gia dinh” của minh, va như một người diều hanh bạn phải lam sao học dể gạt qua một ben linh vực tinh cảm va chức phận phụ huynh la tốt hơn hết. Hay quen di mặc cảm tội lỗi của minh, hay quen di tiếng vọng lời khuyen ran của chị em ra phia sau tri nao - bạn cần lam những diều gi tốt nhất danh cho cong ty của minh. Bạn cần lời khuyen, nhưng cuối cung thi bạn la người hiểu ro diều nao la diều tốt nhất cho chinh gia dinh minh.Những diều cha mẹ khong chịu trach nhiệm với con cai 1Một trong những diểm quan trọng nhất xuyen qua những lời khuyen nhủ khong cần thiết, mặc cảm tội lỗi va sự so sanh với những người khac la bạn cần phải hiểu ro bạn chịu va khong chịu những trach nhiệm gi trong việc nuoi dạy con cai.Những diều bạn khong chịu trach nhiệm1. Lam cho con cai luc nao cung hạnh phucXin dừng hiểu lầm cho toi - thật tốt lam sao cho con cai bạn cuối cung rồi cung dược hạnh phuc. Diều do co nghia la sẽ co rất nhiều thời gian, dặc biệt nếu bạn la bậc phụ huynh co trach nhiệm, tức la bạn sẽ lam cho con bạn rất tức giận khi bạn dưa ra những giới hạn hoặc cho chung no một hậu quả. Day la phần trach nhiệm ma bạn tiếp nhận tren cương vị của một cấp chỉ huy diều hanh - khong thực hiện những gi chung no thich, phản dối, hoặc chấp nhận, nhưng quyết dịnh những diều tốt dẹp nhất cho chung va cho cong ty gia dinh bạn, thi cứ vậy ma lam.2. Tiếp nhận sự tan thanh của những người khacSuy cho cung thi bạn khong cần những người lớn nao trong dời bảo rằng bạn da lam dung diều gi cả. Lam cha mẹ khong phải la cuộc thi thố tai nang dể danh chức vo dịch trong gia dinh hay trong xa hội. Chắc chắn la tuyệt vời thay khi những người lớn khac như thầy co của con cai bạn, cho bạn biết rằng con minh học hanh tốt; nhưng diều do thật khong cần thiết cho những sắp xếp theo trinh tự danh cho bạn dể diều hanh tốt cong ty gia dinh minh.3. Khống chế con caiCon cai khong la những con rối va bạn cung khong phải la những nghệ nhan nganh mua rối. Khong nhất thiết bạn phải khống chế từng hanh dộng của con minh dang lam gi hoặc từng lời noi của chung, dặc biệt la ngoai khuon khổ gia dinh. Con trẻ co quyền hạn rieng của chung va sẽ hanh dộng theo y nguyện rieng - va thường la theo sở thich rieng. Thật quan trọng khi bạn tự minh nhắc nhở rằng con bạn khong lam bai tập, thi dụ, bất chấp tất cả những cố gắng của bạn dể hướng dẫn va dặt no trước trach nhiệm của minh, do la chuyện của no va việc nhận diểm kem la chuyện no phải tự lanh hậu quả lấy một minh.Diều quan trọng ma con bạn sẽ nhận từ bạn la bạn phải bảo dảm cho con minh phải danh thời gian mỗi chiều dể học tập, bạn lien lạc thường xuyen hơn với thầy co giao, va bạn sẽ theo doi bai tập của con minh thường xuyen hơn dến khi nao no nang diểm của minh len dược. Bạn khong thể khống chế con minh, nhưng bạn co thể gieo ảnh hưởng dến no qua những giới hạn ma bạn sắp dặt va những hậu quả ma bạn dưa ra.Những diều cha mẹ khong chịu trach nhiệm với con cai 24. Lam tất cả cho con cai những gi ma no co thể tự lam dược cho chinh minhRất, rất Ghế an Trẻ em nhiều lần con cai chung ta sẽ nhờ chung ta lam diều gi do cho chung ma chung ta biết rằng chung co khả nang tự lam dược cho minh. Học tro nhỏ của bạn co thể khong dọn dẹp chỗ ngủ trong thời gian dầu, nhưng thực hanh (va sẽ khong lam hoan hảo dược trong vai lần dầu) la thứ ma con trẻ cần phải hiểu ro nhất la no phải tự tay lam. Toi khong cho rằng bạn phải ngưng lam thức an diểm tam cho con minh khi ma no chưa co dủ khả nang dể tự lấy một bat ngu cốc, hay chẳng bao giờ lam một ty gi cả dể giup con minh. Diều ma toi muốn neu len ở day la hay dể tự con trẻ doi khi tự minh cố gắng va bạn sẽ cố gắng hết sức dể can bằng trach nhiệm. Danh may giup bai lam của con minh vi bạn danh may nhanh hơn va vi sắp dến giờ di ngủ thi thật khong dược liệt ke cho sự can bằng.5. Bạn khong cần phải trở thanh một anh hung hay người dan ba ly tưởng, Mike Brady, hoặc June CleaverTất cả dều la những nhan vật da tưởng thật ra như la lam dược tất cả mọi việc một cach hoan hảo phải khong? Bạn khong phải la một trong những người như vậy, hoặc giả sử như bạn vật va dể trở thanh như họ. Hay hơn hết la hay tập trung chu y vao những hanh dộng hoặc gắn bo với một chương trinh hang ngay, thử chu tam vao những trọng diểm va y thức rằng bạn sẽ phải dể cho những việc khong dang di qua từng ngay một. Chung ta gọi do la chọn lựa chiến lược.SARA A.BEANThạc si về Giao Dục, chuyen nganh về Cố Vấn Giao Dục trực thuộc trường Dại Học Florida Atlantic University

Write a comment

Comments: 0