Be 8 thang tuổi, sữa mẹ liệu con chất?

Be trai nha em 8 thang, cao 71cm, nặng 7, 9kg. Tổng thể nhin chau hơi gầy, nhưng em thấy nen chu trọng phat triển chiều cao chứ khong nen vỗ cho beo phi. Chau bu mẹ la chinh, bổ sung them dộ 300 ml sữa ngoai hang ngay.

Vắt va bảo quản sữa mẹ dung cach/Trẻ bu mẹ co nao phat triển hơn 30% trẻ an sữa ngoai

chieucao2-1371626094_500x0.jpg

Ảnh minh họa: Ehow.

Be an dặm dộ gần 200ml chao hạt vỡ. Chau an dặm khong nhiều, thich an thi cho, khong thich thi dừng, khong ep, khong an rong. Chau thich bu mẹ hơn uống sữa ngoai. Chau an dược vang sữa va pho mai dều dặn. Chau mọc 4 cai rang, ngồi dược, bo dược quanh nha, bam cạnh ban dứng dược khoảng nửa tiếng khong mỏi, bam cạnh ban le dược quanh ban khong nga.

Em hơi ban khoan vi mọi người noi sữa mẹ dến giờ la da hết chất. Tuy nhien, em thấy nước ngoai noi sữa mẹ từ thời gian nay cung cấp nhiều omega cho nao, va tốt cho xương. Vậy em co nen duy tri tinh hinh như hiện nay: bu mẹ chiếm khoảng 40%, sữa cong thức 30%, an dặm 30% tổng lượng thức an be nạp vao? Em co nen tang cường gi dể be phat triển xương cốt, tang chiều cao?(Giang Linh)

Trả lời:

Hiện nay so với chuẩn chiều cao của con bạn binh thường, can nặng chỉ thiếu 0,7 kg. Bạn noi rất dung sữa mẹ rất tốt cho việc phat triển chiều cao của trẻ, vi vậy bạn nen cho be bu dến 2 tuổi thậm chỉ dai hơn cung dược. Nếu bạn vẫn an uống dầy dủ như khi mới sinh thi sữa mẹ vẫn rất tốt. Thậm chi khong cả cần uống sữa ngoai nếu bạn nhiều sữa.

Tuy nhien, chỉ an co 200ml chao thi it qua. Tuổi nay be cần an 3 bat chao/ngay cho nen phải an 400- 500ml chao mới dủ, co lẽ vi vậy nếu chau bị thiếu can.

Muốn be phat triển chiều cao thi trước hết phải an dủ nang lượng. Những bữa an dặm ở lứa tuổi nay rất quan trọng no phải chiếm 50% khẩu phần nang lượng của trẻ trong 1 ngay.

Theo bạn kể con bạn khong co dấu hiệu coi xương, tuy nhien bạn cung nen bổ sung them vitamin D 2 giọt/ngay vi loại vitamin nay co rất it trong thức an, thiếu vitamin D sẽ khong hấp thu dược canxi lam be chậm phat triển chiều cao.

Thạc si, bac si Le Thị HảiGiam dốc Trung tam Tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia

Write a comment

Comments: 0