Sự thật về chuyện meo sẽ khiến mẹ bầu sẩy thai

Tất cả mọi chu meo vo tội, chỉ co những người chủ hiểu biết nửa vời mới co tội khi nghi rằng, meo co thể lam hại em be va mẹ bầu.

Chị Thanh Nga - mẹ bầu người Việt mang thai va sinh con ở Mỹ sẽ chia sẻ cau chuyện của chinh bản than minh khi nuoi meo trong luc mang bầu. Co thật la meo sẽ cướp di sinh mạng của em be?Hồi ấy minh dam cưới hơn 2 nam nhưng chưa co bầu vi vẫn con ham lam nhiều thứ. Thế nhưng trong cong ty khong it người xi xầm to nhỏ “Nhỏ nay lam sao ma co bầu dược, luc nao cung om meo ngủ ma.” Một số người trong gia dinh hoặc những người than quen thi lo lắng “khuyen nhủ” thẳng thắn trực tiếp “bỏ meo di di, khong thi vo sinh do”. Khong cach nao di giải thich dược với từng người dể xua tan quan niệm “meo sẽ khiến mẹ bầu sẩy thai” ấy, minh cứ ấm ức mai khong thoi. Khi do cứ nhủ trong bụng bao giờ co bầu sẽ dung chinh minh dể chứng minh cho mọi người thấy la những suy nghi do vừa khong co khoa học vừa khong co nhan tinh. Tưởng dau nỗi oan của hai em Panji va Mimi nha minh noi rieng, cung như của cac em meo noi chung sẽ dược giải tỏa vao ngay minh hạnh phuc tuyen bố với cả thế giới minh mang thai. Ngờ dau khi ấy mọi người xung quanh vẫn tiếp tục thuc giục minh bỏ meo lẹ lẹ di, nếu khong Panji va Mimi sẽ lam cho minh sẩy thai.Sự thật về chuyện meo sẽ khiến mẹ bầu sẩy thai 1Tac giả bai viết chụp ảnh cung chu meo cưng khi dang mang bầu.(Ảnh: Thanh Nga)Thực tế khong dếm hết bao nhieu con meo vo tội chẳng hiểu sao dang dược yeu thương thi bỗng nhien một ngay dẹp trời bị chủ bỏ rơi. Da số mọi người dều khong hiểu rằng bệnh toxoplasmosis nếu co ở meo (kha hiếm) thi chỉ co thể lay sang người nếu như dung tay tiếp xuc trực tiếp với phan meo. Con lại mọi trường hợp dọn phan meo khi deo gang tay, om meo, vuốt meo, ngủ với meo dều khong ảnh hưởng gi cả. Do la chưa kể liệu những ba mẹ tương lai trong hoan cảnh nay co bao giờ tự hỏi chinh minh: “Lam cach nao mẹ co thể dạy con tinh nhan ai, long yeu thương va trach nhiệm, khi ngay mẹ don chao con cung la luc chinh bản than mẹ bỏ di người bạn bốn chan da từng tồn tại gắn bo với mẹ rất lau trước khi con dến với thế giới nay?” Toxoplasmosis la bệnh giToxoplamosis la một bệnh truyền nhiễm do vi-rut toxoplasma gondii gay ra. Vi-rut nay co trong dất cat, thịt sống va phan meo. Những người khỏe mạnh du bị vi-rut nay tấn cong cung khong bị ảnh hưởng gi. Thế nhưng phụ nữ khi mang thai nếu bị vi-rut toxoplasma gondii tấn cong sẽ co nguy cơ rủi ro bị sẩy thai, hoặc ảnh hưởng dến sự phat triển của thai nhi, em be sinh ra co khả nang bị dị tật. Ở nước ta hầu như chưa co vắc-xin ngừa vi-rut toxoplasma gondii thế nen nỗi hoang mang về chuyện “nghe dồn cứ chơi với meo sẽ gay hại cho bao thai” cang trở nen am ảnh hơn. Thế nhưng cần hiểu rằng nỗi lo sợ nay thường bị mọi người thổi phồng lớn hơn sự thật: Thứ nhất, khong phải tất cả cac mẹ co mang vi-rut nay trong người dều sẽ truyền sang con. Trong 3 thang dầu của thai kỳ, tỉ lệ mẹ truyền vi-rut nay sang con la 15%, 3 thang giữa thai kỳ la 30% va 3 thang cuối thai la 60%. Vao giai doạn cuối thai kỳ, du tỉ lệ mẹ truyền sang con la cao nhưng mức dộ ảnh hưởng sẽ thấp hẳn di. Nếu mẹ mang vi-rut nay vai thang trước khi co thai thi sẽ khong thể truyền cho con khi mang thai dược. Thứ hai, khong phải cứ la meo thi chắc chắn sẽ co vi-rut nay. Chỉ những con meo hay an dồ an sống, hay di rong nghịch dất ngoai vườn mới co nguy cơ bị nhiễm. Meo nuoi trong nha tuyệt dối, an thức an meo hoặc thức an nấu chin sẽ khong co cach nao tiếp xuc với loại vi-rut nay dược cả.Thứ ba, trong trường hợp xấu nhất la meo nha bạn thường di chơi ngoai trời an uống khong kiểm soat va co nguy cơ bị vi-rut nay thi sao? Vi-rut nay sẽ dược bai tiết trong phan meo va cach DUY NHẤT dể bạn bị nhiễm toxoplamosis từ meo la bạn dung tay khong dụng vao phan meo. Toxoplamois khong lay qua long meo, mắt mui miệng tay chan meo, nen bạn co thể yen tam tiếp tục om hon meo như trước khi mang thai bạn vẫn hay lam với meo cưng (tất nhien với trường hợp phan meo khong dược dinh vao long meo, duoi meo hay cac bộ phận khac tren cơ thể chung). Sự thật về chuyện meo sẽ khiến mẹ bầu sẩy thai 2Bạn meo Panji dang trong em be khi em be vừa từ viện về nha. (Ảnh: Thanh Nga)Dể sống vui khỏe cung meo cưng khi mang thaiMột số lời khuyen từ bac si nơi minh dang sinh sống dưới day hy vọng co thể giup mẹ bầu cung meo cưng chia sẻ những ngay thang tuyệt vời suốt thai kỳ. - Nhờ người khac dọn phan meo gium bạn. Nếu trường hợp khong ai lam giup, bạn cần deo gang tay loại dung 1 lần rồi bỏ di khi dọn phan meo, co thể deo cả khẩu trang, va sau do nhớ rửa tay sạch sẽ.- Vi-rut Toxoplasma gondii bắt dầu phat triển trong phan meo 24 giờ sau khi dược thải ra, diều do co nghia la nếu bạn dọn phan meo thường xuyen mỗi ngay va tốt nhất la nhanh chong sau khi chung “ị” thi khả nang lay vi-rut nay la hoan toan khong co. - Giữ meo trong nha, hạn chế cho chung chơi dất cat ngoai vườn ngoai dường.- Cho meo an thức an kho của meo hoặc thức an da dược nấu chin- Phan nửa cac trường hợp nhiễm toxoplamosis la do an thức an sống (nhất la thịt sống) va do tay tiếp xuc với dất cat rồi dưa vao mắt mui miệng ma khong lien quan gi dến meo. Thế nen khi dang co thai cần an dồ an da nấu chin va rửa tay bằng xa bong thường xuyen nhất la sau khi tiếp xuc với dất cat. Deo gang tay nếu bạn lam vườn.Ngay dưa con từ bệnh viện va nha trong tiếng meo meo của hai em meo Panji va Mimi la một ngay dẹp trời kho quen. Chỉ mong bạn dọc dem cau chuyện nhỏ của minh ra lam minh chứng thực tế khi ai do “khuyen” bạn bỏ meo di vao luc bạn chuẩn bị lam mẹ. Tất cả mọi chu meo vo tội, chỉ co những người chủ hiểu biết nửa vời mới co tội thoi.Trong bai viết co sử dụng thong tin từ cac nguồn tư liệu: 1. Sach “Toxoplasma Gondiia: The Model Apicomplexan. Perspectives and Methods” - Louis M. Weiss, Kami Kim (tạm dịch “Toxoplasma Gondiia: Mo hinh Apicomplexan. Quan diểm va Phương phap” của tac giả Louis M.Weiss, Kami Kim2. Nghien cứu “Toxoplasmosis snapshots: global status of Toxoplasma gondii seroprevalence and implications for pregnancy and congenital toxoplasmosis” (tạm dịch “Cận cảnh về Toxoplamosis: tinh hinh toan cầu về số lượng người nhiễm toxoplasma gondii qua xet nghiệm mau va y nghia của no dến việc mang thai va va nhiễm toxoplamosis bẩm sinh)3. Nghien cứu “Toxoplasma gondii: from animals to humans” (tạm dịch “Toxoplasma gondii: từ dộng vật dến con người”).

Write a comment

Comments: 0