Mang thai thang thứ 6

Nhờ sự phat triển của cac tế bao thần kinh, be da phản ứng một cach ro rang va co chủ dich hơn, khiến bạn cảm nhận dược thai may thường xuyen hơn.

Tuần thứ 21Bạn da di dược nửa chặng dường của thai kyf rồi dấy, chuc mừng bạn!Mặc du phụ nữ nao cung vui mừng biết minh co thai những khong phải tất cả dều vui vẻ chấp nhận thay dổi voc dang của họ. Bạn hay nhớ rằng, co bầu với một vong eo dang ngay cang phat tướng khong co nghia la bạn an mạc loi thoi. Hay nuong chiều bản than một chut bằng việc sắm sửa vai bộ quần ao bầu xinh xắn va thường xuyen massage nhẹ nhang cho cơ thể. Giữ thoi quen tập thể dục của bạn, no sẽ khiến bạn cảm thấy tran dầy sinh lực va tốt cả cho em be dấy.Trong tuần nay, hệ thống tieu hoa của thai nhi dang phat triển mạnh, giup bao thai co khả nang nuốt nước ối. Việc nuốt nước ối co thể giup hệ tieu hoa của bao thai cang sinh trưởng, phat triển hơn va co thể thực hiện dược chức nang của no ngay sau khi be chao dời. Ben cạnh do, be cung dang len can dều hơn.Tuần thứ 22Bạn nghi sao về việc sẽ dặt ten cho em be từ bay giờ?Co lẽ dến thời diểm nay, cac bạn dều da xac dịnh dược giới tinh của em be. Vậy thi hay cung với chồng minh len một danh sach những cai ten dầy y nghia cho con. Diều do chắc chắn sẽ rất thu vị dối với cả bố va mẹ be dấy. Bạn cung nen uống nhiều nước, va chu y tập giữ thang bằng cơ thể dể cảm thấy dễ dang hơn trong những thang tới nhe.Thời diểm nay be cần nhiều vitamin va khoang chất dể phat triển mạnh mẽ. Vi vậy, bạn cần tang cường bổ sung vitamin, dặc biệt la chất sắt vi cơ thể be doi hỏi chung dể tạo hồng cầu va một số loại tế bao ghế an bột gia rẻ khac. Nhờ sự phat triển của cac tế bao thần kinh, be da phản ứng một cach ro rang va co chủ dich hơn, khiến bạn cảm nhận dược “thai may” thường xuyen hơn.Mang thai thang thứ 6 1Tuần thứ 23Bạn co thể cảm thấy một chut mất can bằng, cả về thể chất va tinh thần.Việc mang thai dầy mệt mỏi, ap lực về cong việc, gia dinh…khiến bạn cảm thấy kho kiểm soat cảm xuc hơn. Doi luc, bạn cảm thấy bất lực với cơ thểvụng về va thiếu sự phối hợp của minh. Những cơn dau lưng, dau vung xương chậu… hanh hạ bạn. Dừng lo lắng, diều do la rất binh thưởng. Hay chia sẻ chung với chồng bạn, mẹ bạn va cả những ba mẹ tương lai bạn quen trong lớp học tiền sản nữa, bạn sẽ cảm thấy kha hơn nhiều.Bước vao tuần thai thứ 23, can nặng của be da tang khoảng từ 430 – 500g, chiều dai khoảng 25 – 27cm. Day rốn – chiếc chia khoa sinh tồn của be dai va khỏe hơn. Bay giờ be dặc biệt nhạy cảm với tiềng ồn lớn. Vi thế, hay cho be nghe Sữa Gia rẻ bibomart nhạc nhiều hơn. Am nhạc em dịu hoặc giọng noi nhẹ nhang của bạn sẽ khiến be thich thu hơn dấy.Tuần thứ 24Vai tro của bạn bay giờ la tạo dựng cho be tất cả những gi tốt nhất dể be bước vao thế giới. Giữ thoi quen dưỡng thai của bạn bằng những thực phẩm lanh mạnh vi chắc chắn rằng day la thời diểm cơ thể của bạn dang doi hỏi nhiều dưỡng chất cho be nhất. Bạn co thể hơi kho chịu vi cảm thấy qua nong, chảy mau chan rang, chuột rut… Tinh trạng rạn da co thể bắt dầu hinh thanh tren bụng, dui, ngực va mong. Hay yen tam, những vấn dề phiền nhiễu nay chỉ la tạm thời va sẽ nhanh chong biến mất khi be chao dời.Hệ thống cơ thể của be của bạn dang ngay cang hoạt dộng nhịp nhang hơn. Thời diểm nay, cơ thể be trở nen can dối va bắt dầu mập mạp hơn. Nao be tiếp tục phat triển tinh vi va phức tạp hơn. Phổi dang phat triển cac nhanh của cơ quan ho hấp. Vị giac cung dặc biet nhạy cảm hơn.

Write a comment

Comments: 0