Nỗi long cha mẹ co con tự kỷ

La mẹ của con minh tự kỷ/ quen phấn son, to diểm ma moi hồng/ chỉ bận rộn cung con cham chỉ/ mong con minh tiến bộ dến hoai mong... Bai thơ thấm dẫm nỗi xot xa của cha mẹ co con mang hội chứng tự kỷ.

Dộc giả Phương gửi dến VnExpress.net bai thơ nay danh tặng cho cac bố mẹ co con mắc bệnh tự kỷ như sự chia sẻ chung.

Noi lam sao cho tất hết nỗi long

Từ khi biết tin con rối loạn

Cha mẹ buồn như rơi khoảng hư khong.

La mẹ của con minh tự kỷ

Quen phấn son, to diểm ma moi hồng

Chỉ bận rộn cung con cham chỉ

Mong con minh tiến bộ dến hoai mong.

Lam cha của con minh tự kỷ

Quen ngoại giao, be bạn ben ngoai

Chỉ lo trẻ khong người dưa rước

Di học về trong tội lắm thay.

Lam mẹ của trẻ con tự kỷ

La dem hom giấc ngủ chẳng tron

Thức cung con dem trắng mỏi mon

Dỗ an giấc cho con tron mộng.

Lam cha mẹ ma con tự kỷ

Bỏ niềm vui hậu hỷ ben ngoai

Sau giờ lam vội va về ngay

Kẻo con trẻ trong hoai cha mẹ.

La người cha của con tự kỷ

Trằn trọc dem suy nghi lam sao

Co nơi nao phương phap sieu, cao

Lặn lội dến tim vao hy vọng.

La người mẹ co con tự kỷ

Bao lo toan tỉ mỉ cho con

Dạy cầm tay từng chữ o tron

Dạy ngon ngữ từ am dễ nhất.

La cha mẹ của con tự kỷ

Dạy con thơ cach chỉ, cach chao

Dạy cho con phan biệt từng mau

Từng hinh dang vuong, tron, chữ nhật.

Va cha mẹ co con tự kỷ

La bữa an chẳng vẹn khi nao

Doi theo con từng bước ra vao

Nen cơm vội nuốt vao cho co.

Lam cha mẹ da la rất kho

Huống chi con chẳng co khả nang

Tự dộng vien va cố dặn rằng

Minh cố gắng con bằng chung bạn.

Oi, cha mẹ của con tự kỷ

Dức hy sinh nao vi cho bằng

Ngọt ngao yeu tỏa sang như trang

Va em ả suối nguồn yeu mến.

Phương

Write a comment

Comments: 0