Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng

Việc cho be học gi chơi gi luon khiến cac bậc cha mẹ dau dầu va can nhắc ki cang. Trong do, dọc sach co lẽ la một trong những cach dược nhiều phụ huynh chọn lựa nhất bởi vừa dễ tiếp thu lại bổ ich.

Quỹ thời gian eo hẹp giữa lịch lam việc bận rộn luon khiến cac mẹ kho khan trong việc chọn lựa dược những cuốn sach vừa chơi vừa học, dặc biệt lại co thể giup mẹ vừa co thể danh thời gian chơi cung con va dạy con học.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 1Nhiều bậc cha mẹ chọn mua cho be sach bổ ich thay vi cho sử dụng những thiết bị diện tử qua sớm.Một trong những phương phap dược rất nhiều ba mẹ ưa chuộng gần day la cuốn Cẩm nang hoạt hinh trong bộ Bi kip biệt dội tay sạch. Cuốn playbook mau sắc da tạo “cơn sốt” nho nhỏ va khiến cac phụ huynh truyền tay nhau như một “bi kip” mới giup be học nhanh.Theo như chia sẻ của một dộc giả, ly do dầu tien khiến be sẵn sang “bỏ quen” ipad va thich thu ngay Cẩm nang hoạt hinh do la thiết kế tone dỏ “nổi bần bật” va dồ họa 3D hoạt hinh dộc dao, hut mắt khong thua kem bất cứ cuốn truyện tranh mau nổi tiếng nao.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 2Với thiết kế hinh họa 3D gần gui lần dầu tien co mặt tại Việt Nam, Cẩm nang hoạt hinh dược coi la “quan bai” chủ dạo giup cac mẹ “cai nghiện” cho nhoc ti khỏi thiết bị diện tử thong minh.Tuy nhien, diều lam nen sức hut thực sự của Cẩm nang hoạt hinh lại chinh la nội dung bổ ich kết nối của cuốn sach. Dể kham pha dược những chuyến phưu lưu qua từng trang sach, với “vu khi” trong tay la Vong tay cam kết tay sạch va Thước kẻ do vi khuẩn tren tay be sẽ phải “chiến dấu” với rất nhiều thử thach thong qua cac tro chơi thong minh về cach rửa tay sạch với xa phong. Them vao do, dể học cach rửa tay sạch, chiến thắng những tro chơi kho như giải o chữ hay vượt qua bai kiểm tra nhanh, be sẽ cần nhờ tới sự dồng hanh va trợ giup của mẹ. Do chinh la ưu diểm mang tinh nhan van sau sắc giup mẹ va be gần gui va hiểu nhau hơn.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 3Những tro chơi dược gắn liền với những kiến thức bảo vệ sức khỏe về việc rửa tay với xa phong giup be vừa học vừa chơi với sự thich thu cao dộ.Một số thử thach kho khiến be phải nhờ cậy tới “vị quan sư tai ba” la mẹ dể co thể ghi diểm va chiến thắng.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 4Cach tiếp cận bai học vừa nhẹ nhang lại vui vẻ giup be tiếp thu tốt hơn cac kiến thức ma khong hề nham chan.Phần thưởng của cuốn sach khong chỉ la tấm huy chương chứng nhận Thanh vien biệt dội tay sạch sieu cấp danh cho be, cung khong dừng lại ở bai học về sức khỏe của con. Ma do con lại sự gắn kết thieng lieng giữa mẹ va be thong qua những bai học quy gia.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 5Phần thưởng “danh gia” danh cho con la chứng nhận của Biệt dội tay sạch sieu cấp.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 6Con phần thưởng vo gia của mẹ la nụ cười va sợi giay kết nối thieng lieng với con.“Bi kip biệt dội tay sạch” la bộ sản phẩm dược thiết kế nhằm tạo hứng thu cho trẻ trong việc tim hiểu va ren luyện Cui Chinh Hang thoi quen rửa tay dung cach với xa phong, bao gồm những sản phẩm mang tinh giao dục cao như nước rửa tay diệt khuẩn Lifebuoy, thước kẻ 3D, vong tay cam kết rửa tay với xa phong va cẩm nang hoạt hinh hướng dẫn rửa tay.Với mỗi bộ “Bi kip„ gia 45.000d dược ban ra, Lifebuoy sẽ ủng hộ 2 banh xa phong cho chương trinh “Hanh trinh nhan ai” kham chữa bệnh miễn phi của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam va chương trinh “Nha ban tru cho em” của Hội Lien hiệp Thanh nien Việt Nam. Trang thương mại diện tử Muare.vn da cam kết cung song hanh với Lifebuoy dể dưa Bộ bi kip tay sạch tới mọi người thật nhanh va dơn giản tại: http://biet-doi-tay-sach.muare.vn.Sach kiểu chơi ma học dược cac mẹ ưa chuộng 7

cufontext-indent:0!important;@media screen,projectioncufondisplay:inline!important;display:inline-block!important;position:relative!important;vertical-align:middle!important;font-size:1px!important;line-height:1px!important;cufon cufontextdisplay:-moz-inline-box!important;display:inline-block!important;width:0!important;height:0!important;overflow:hidden!important;text-indent:-10000in!important;cufon canvasposition:relative!important;@media printcufonpadding:0!important;cufon canvasdisplay:none!important;

var base_url = 'http://adnetwork.admicro.vn/coupon/';

Cufon.replace('.form_inner .row_form ');

HTML

Với mỗi Bộ bi kip Biệt dội tay sạch dược ban, Lifebuoy sẽ dong gop 2 banh xa phong cho trẻ em nong thon!

Gia ban mỗi bộ Bi kip Biệt dội tay sạch:

45,000 VND

* Hiện tại, Lifebuoy chỉ co thể giao hang tới cac dịa chỉ ở Thanh phố

Cảm ơn bạn da dang ky dặt mua Bi kip biệt dội tay sạch!

Họ ten:

Dịa chỉ:

Email:

Số diện thoại:

Số lượng sản phẩm: 9

Với mỗi sản phẩm bạn mua, Lifebuoy sẽ gửi tặng 2 banh xaphong tới cac vung nong thon ma bạn lựa chọn! Cam ơn bạn da chung tay cung Lifebuoy va Muare.vn dể bảo vệ trẻ em nong thon.

Truc tiep

Qua sohapay

VUI LONG CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOAN:

function show_complete()

$('.form').hide();

$('.form_phuongthucthanhtoan').hide();

$('.form_thanhcong img').attr("src", "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/assets/images/img_chucmung_sohapay.png");

$('.form_thanhcong').show();

$(function()

$('#submit_form').click(function()

var fullname = $('#fullname').val();

var phone = $('#phone').val();

var email = $('#email').val();

var quantity = $('#quantity').val();

var address = $('#address').val();

var today = new Date();

var dd = today.getDate();

var mm = today.getMonth()+1; //January is 0!

var yyyy = today.getFullYear();

if(dd 0)

mybox(null, msg.join(""));

else 141:" + encodeURIComponent(address)+ "

else

mybox(null, 'Bạn hay cam kết trước khi mua hang');

return false;

);

$('#checkout').click(function()

var method = $("input[name='method']:checked").val();

if( method == undefined)

mybox(null, 'Vui long chọn một phương thức thanh toan.');

return;

var data =

fullname : $('#fullname').val(),

phone : $('#phone').val(),

email : $('#email').val(),

quantity : $('#quantity').val(),

address : $('#address').val(),

today : $('#today').val(),

payment_method : method

var onSuccess = function(rs)

if(rs.err == 0)

if(method == 'sohapay')

var wpayment = window.open(rs.url);

wpayment.focus();

else if(method == 'normal')

$('.form_phuongthucthanhtoan').hide();

$('.form_thanhcong').show();

$.ajax(

type: 'POST',

url: "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/home/home/add_order",

data: data,

success: onSuccess,

dataType: 'json'

);

);

$('#select_normal_payment').click(function()

$("input[name='method'][value='normal']").prop('checked', true);

$('#select_normal_payment img').attr("src", "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/assets/images/normal_payment_active.png");

$('#select_sohapay_payment img').attr("src", "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/assets/images/sohapay_payment_inactive.png");

);

$('#select_sohapay_payment').click(function()

$("input[name='method'][value='sohapay']").prop('checked', true);

$('#select_normal_payment img').attr("src", "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/assets/images/normal_payment_inactive.png");

$('#select_sohapay_payment img').attr("src", "http://biet-doi-tay-sach.muare.vn/assets/images/sohapay_payment_active.png");

);

;

Write a comment

Comments: 0