Những khoảnh khắc kho quen của be Ken

Be Ken ten thật la Trương Cong Bảo Minh, sinh ngay 24/9/2012. Be dang sống cung bố mẹ tại quận 10, TP HCM.

Be Bean thay dổi từng ngay/Be Jessica ngộ nghinh

Ken-2-thang-20-ngay-1369714101_500x0.jpg

Ken vui chơi tại bể bơi trong nha khi be dược 2 thang 20 ngay.

Ken-va-Me-3-thang-26-1369714102_500x0.jp

Tạo dang cung mẹ khi be 3 thang 18 ngay.

Ken-4-thang-JPG-1369714102_500x0.jpg

Tập lam Người dơi khi 4 thang tuổi.

Ken-7-thang-3-ngay-J-1369714103_500x0.jp

7 thang 3 ngay va kiểu toc mới.

Ken-7-thang-28-ngay-1369714103_500x0.jpg

Sang thức dậy nằm hong hớt với ba, 7 thang 28 ngay.

Chấm diểm

8.9 Dộc giả

Kết quả danh gia

Tổng cộng: 14 phiếu

Co 10/14 dộc giả da binh chọn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Xac nhận

Danh gia của bạn

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

0.5

1

-/10

Nhập ma xac nhận

Minh dồ chơi xe exciter Tuấn

Mời chia sẻ hinh ảnh, clip vui của be. Bạn dọc chịu trach nhiệm về tinh xac dồ chơi thong minh cho be 2 tuổi thực thong tin da gửi. Mục nay khong co nhuận but.

Write a comment

Comments: 0