Tản mạn về những diều cỏn con ma cực kỳ quan trọng khi dạy con

Một diều quan trọng la luc do mẹ cung phải thể hiện sự kien nhẫn va lắng nghe con tuyệt dối, minh nghi rằng sự kien tri la chia khoa cho việc trở thanh một người mẹ tốt.

1. Lau lau tự nhận thấy mềnh rất chi la ac va bạn Nhim kha la tội nghiệp...Bạn Nhim rất hạn chế dược cho an banh kẹo, dồ ngọt. Thường la cuối tuần mới dược an banh ngọt hoặc socola gi do, hoặc lau lau dược cho an banh quy, kẹo MM loại vien nhỏ xiu. Nha thi luc nao cung co sẵn 1 hộp banh quy va 1 hộp kẹo nhỏ trong tủ lạnh phong khi bạn qua doi, nha an cơm trễ hoặc hứng len mẹ ngoại lệ cho bạn.Nhưng ma an cung co quy dịnh, bạn dược học la mỗi lần an phải xin phep mẹ (hoặc ba, ba), va chỉ dược an 2 cai hoặc 2 vien (mỗi tay 1 cai) thoi, to như banh quy xốp cung 2 ma nhỏ xiu như banh ca cung chỉ 2, cai nao to dặc biệt thi duy nhất 1 hoặc an theo sự phan chia của người lớn, nếu cố y lấy them sẽ phải bỏ bớt lại, bỏ bớt lại ma khoc la an vạ la cất luon khỏi an cai nao. Va mỗi lần cung chỉ dược an 1 loại, an banh thi khong an kẹo, an kẹo nay thi khong dược an kẹo khac, bạn dược quyền TỰ CHỌN 1 trong 2, leng pheng leo nheo la cung cắt luon.Tản mạn về những diều cỏn con ma cực kỳ quan trọng khi dạy con 1Dừng cấm cản những diều nhỏ be lam nen sự hao hứng của tuổi thơ con ma giup con tận hưởng diều do theo cach co lợi nhất cho minh. (Ảnh: Mẹ Nhim)Noi chung lắm luc minh nghi la chắc bạn khong vui lắm. Nhưng co 1 hom mẹ với bạn ở tren nha, bạn xin an banh, vi la chiều Chủ Nhật nen mẹ dồng y, nhưng mẹ dang lười nen bảo bạn tự xuống mở tủ lạnh lấy va nghi la bạn sẽ hốt 1 nắm (tranh thủ dược tự lấy ma). Khong ngờ bạn lục sục khoảng mấy phut thi thấy bạn di len, 2 tay bưng 2 hộp banh va kẹp socola dưa mẹ chờ dợi mẹ mở cho (du 2 hộp nay bạn tự mở dược).Mẹ hơi bất ngờ (vi da chủ y dể bạn tự do an) nhưng vẫn lam mặt lạnh, bảo Nhim chỉ dược an 1 mon thoi, con an kẹo hay banh, va bạn chọn banh. Mẹ mở hộp banh cho bạn, bạn lấy dung 2 cai rồi noi mẹ dậy nắp lại. Mẹ dậy nắp rồi bảo bạn dể banh lại, cất 2 hộp xuống tủ lạnh, bạn lại ngoan ngoan di cất xong mới len an banh. Nghi thấy minh sieu ac va bạn thi sieu tội nghiệp. Nhưng ma trong long thi kha hai long va man nguyện. Luc bạn len thi mẹ om bạn noi: "Mẹ cảm ơn bạn Nhim". Bạn an 2 cai banh quy nhỏ xiu ma thấy cung rất vui vẻ.2. Ma nhan tiện cai doạn nay, chắc chắn co mẹ sẽ bảo "con em con lau mới chịu dể banh lại xong di cất" - cai nay minh cung muốn nhấn mạnh một chut la từ sơ sinh minh da quan triệt trong nha la tuyệt dối khong noi dối bạn, khong treu chọc bạn theo kiểu lam bạn mất long tin, nghi ngờ người khac như kiểu la noi mẹ cầm giup banh xong rồi mẹ giấu di va lừa con bảo mẹ an mất rồi, hay la noi mẹ di xuống nha 5 phut len xong rồi trốn con di mất tới tối.... Nha minh ai lam gi cung noi ro với bạn, thậm chi xin phep bạn dang hoang. Minh nghi la cai nay co qua co lại, muốn con tin bạn thi bạn phải tạo sự tin tưởng cho con, muốn con lễ phep, ton trọng bạn thi bạn cung phải ton trọng con, minh khong thể bắt con lam nọ lam kia trong khi bản than minh khong thực hiện như thế dược.Tản mạn về những diều cỏn con ma cực kỳ quan trọng khi dạy con 2Con trẻ học từ ai? Học từ chinh cha mẹ va người lớn trong nha! (Ảnh: Mẹ Nhim)3. Lại tản mạn sang chuyện NOI của cac bạn nhỏ. Hom trước mẹ Phich co hỏi minh la bạn P dột nhien bị NOI LẮP BẮP va như kiểu khong nhớ ra từ dể noi, noi nhanh, luống cuống, du trước do bạn y noi binh thường, nhớ khong lầm thi P tầm 18thang gi do. Vấn dề nay thi bạn Nhim cung co một dợt gặp phải, ban dầu minh cung khong chu y lắm vi khi noi chuyện ở nha bạn vẫn noi binh thường, nhưng hom do co bạn minh qua chơi va cho con bạn sang cung, bạn Nhim hom do noi rất lắp bắp va như kiểu cố gắng noi nhanh sợ người khac tranh mất thanh ra lại khong kiếm dược từ dể noi... dại loại la bị tri nao chạy qua nhanh con mồm miệng di khong kịp y.Mấy hom sau minh dể y thi cứ luc nao qua hao hứng hoặc noi một cai gi do mới la bạn bị tinh trạng vậy. Va minh hiểu day KHONG PHẢI LA TẬT ma chỉ la do sự phat triển khong dồng dều trong cơ thể cac bạn nhỏ, tri nao phat triển nhanh hơn cac cơ quan khac (diển hinh la trong cac giai doạn khủng hoảng len 2, len 3) nen co sự chenh lệch nay, va cung một phần do bạn phat hiện ra qua nhiều thứ mới mẻ, vội va, lo sợ la nếu minh khong noi nhanh ra thi người khac sẽ noi mất, hoặc người khac khong hiểu hoặc la minh quen mất....Thế la hom do khi bạn bắt dầu lắp bắp, minh ngồi xuống dối diện với bạn, tay dặt len vai bạn va noi thật CHẬM với bạn: "Nhim noi CHẬM thoi, mẹ sẽ nghe con noi ma" va yeu cầu bạn noi lại, khi bạn lại lắp bắp "con..con..con... cai...cai...cai...nay" minh lập tức nhắc lại cau của bạn, một cach rất RO VA TỪ TỐN " CAI...NAY.... Nhim noi chậm thoi, mẹ sẽ nghe con ma"... cứ như thế minh va bạn nhắc lại nguyen cau cho dến khi bạn co thể noi ma khong bị lắp bắp. Ban dầu minh nghi bạn sẽ kho chịu vi hanh dộng nay của minh, nhưng thực ra sữa chua petit bauer thi minh sai, bạn cung RẤT KIEN TRI nhắc lại từng cau một theo minh, co lẽ vi bạn KHONG BỊ BỆNH XẤU HỔ NHƯ NGƯỜI LỚN va co lẽ bạn cung biết rằng bạn dang bối rối, bạn dang kho khan va mẹ dang cố gắng giup bạn.Một diều quan trọng la luc do mẹ cung phải thể hiện sự kien nhẫn va lắng nghe bạn tuyệt dối, chứ khong phải nghe dể do, bạn sẽ cang lo lắng, bối rối va cang noi lắp bắp hơn vi cho rằng mẹ khong hiểu minh, khong lắng nghe minh, lau dai co thể thanh TẬT thực sự. Sau khoảng 1 tuần lien tục như thế thi bạn hết hẳn vụ lắp bắp, bay giờ bạn noi kha nhanh va nhiều nhưng rất it khi vấp/lắp bắp, va thậm chi co luc bạn lắp bắp 1 tẹo la tự bạn lẩm bẩm "Nhim noi chậm thoi". Minh nghi rằng sự KIEN TRI la chia khoa cho việc trở thanh một người mẹ tốt.Tản mạn về những diều cỏn con ma cực kỳ quan trọng khi dạy con 3Hai mẹ con nha bạn Nhim. (Ảnh: NVCC)4. Lại tiếp tục vụ NOI. Minh thấy rất nhiều nha yeu cầu con phải dạ, vang, xin lỗi, cảm ơn, thưa gửi, khong dược noi trống khong... nhưng bản than cha mẹ thi noi xẵng với con, khong chủ ngữ vị ngữ, con dưa dồ thi khong cảm ơn, lấy dồ của con thi khong xin phep con, di dau khong chao con, cung chả chao nhau, lam gi sai cung khong xin lỗi con, thậm chi con mắng con dể lấp liếm cai sai của minh theo kiểu "ba mẹ la người lớn, người lớn luon dung, nếu người lớn sai thi xem lại diều 1". Va với cach như thế, người lớn yeu cầu con minh phải NGOAN, phải LỄ PHEP...Con trẻ học từ ai? Học từ chinh cha mẹ va người lớn trong nha. Minh tự nhận minh la 1 dứa quen noi trống khong với người lớn tới mức hồi mới lấy nhau mấy lần cai nhau với chồng về thoi quen nay. Nhưng từ khi co bạn Nhim, minh da thay dổi cach noi chuyện rất nhiều, noi với con, noi với chồng, với ong ba dều co chủ ngữ vị ngữ dang hoang, con gọi cung "Dạ" (ba Nhim thi khong dạ ma noi "ba nghe"), con giup hoặc lam tốt việc gi thi cảm ơn con, di thưa về gửi.... va minh tin la diều nay dạy con tốt hơn nhiều so với việc suốt ngay lải nhải "con ạ mẹ di, con cảm ơn mẹ di, con chao bac di" ma khong hề lam gương ti nao cho con.Ma kể nghe, nha minh toan người "ngoan" thế y, thế ma dợt rồi cung loạn cả nha len vi vụ an noi. Chả la minh với chồng minh bằng tuổi, nen mặc du xưng ho anh - em ngọt xớt nhưng doi khi noi chuyện với nhau cung kha xuồng xa, diển hinh la noi gi cung sẽ “Ừ” chứ khong co vang dạ gi hết rao. Một ngay dẹp trời, ba mẹ bảo "Lat Nhim an xong ngoan chung minh sẽ di coi xe lửa nha" - "Ừ"... Ba mẹ nhin nhau khong chớp mắt! Thế la từ hom do, lại phải thực hiện chiến dịch thay dổi cach giao tiếp với nhau + chỉnh sửa sai sot cho co nang hay bắt chước. Ba mẹ thi khong quen vang dạ với nhau nen thay vi “Ừ” thi dổi thanh “OK”. Con với bạn, mỗi khi bạn “Ừ” thi ba mẹ chỉnh ngay "DẠ... minh khong co noi Ừ nha".... Lien tục 1 tuần... hom qua mẹ hỏi bạn "Ở lớp Nhim co bạn Bảo Chau hả Nhim", bạn "Uhm...DẠ..CO... minh khong noi Uh nha"...

Write a comment

Comments: 0