Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc

Tờ Huffingtonpost da tổ chức một cuộc thi ảnh be yeu trong giấc ngủ va da nhận dược hang nghin bai dự thi dang yeu. Dưới day la một trong những tấm ảnh dự thi dang yeu do.

Trẻ sơ sinh ngủ trung binh 16 tiếng mỗi ngay va cho dến khi 9 thang tuổi, cac be vẫn ngủ tới 14 tiếng/ ngay. Mặc du hầu hết cha mẹ co trẻ em ở dộ tuổi nay dều bận rộn nhưng nếu danh một chut thời gian dể ngắm những thien thần be nhỏ dang say ngủ, hẳn bạn sẽ bắt gặp rất nhiều khoảnh khắc dang yeu nay. Tờ Huffingtonpost da tổ chức một cuộc thi ảnh be yeu trong giấc ngủ va da nhận dược hang nghin bai dự thi dang yeu. Dưới day la một trong những tấm ảnh dự thi dang yeu do.Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 1Nụ cười khi vừa no sữa.Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 2Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 3Giấc mơ dẹp.Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 4Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 5Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 6Tắm xong rồi di ngủ rất thich.Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương <a href=Nhiệt kế safety bibomart.com.vn mặt tran dầy hạnh phuc 7" title="Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 7" lb="7">Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 8Dang yeu bộ ảnh trẻ em <a href=pho mai mozzarella ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 9" title="Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 9" lb="9">Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 10Thật tuyệt nếu cứ mai dược như thế nay!Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 11Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 12Cười hết cỡ.Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 13Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 14Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 15Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 16Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 17Dang yeu bộ ảnh trẻ em ngủ với gương mặt tran dầy hạnh phuc 18

Write a comment

Comments: 0