Mon an cho người bị dộng thai

Trong thời gian mang thai, nhiều chị em bị dau bụng dưới, mỏi thắt lưng, hoặc thai kich ngược len tren, hoặc thai sa thấp xuống dưới, hoặc am dạo co thể ra it dịch mau hồng nhạt hoặc ra vai giọt mau thi gọi la dộng thai.

Nguyen nhan co thể la sự bất thường về nhiễm sắc thể, bất dồng nhom mau xe choi chan giữa mẹ va thai, mẹ bị sốt cao, suy tim, bệnh thận mạn tinh, mất can bằng nội tiết, cac bệnh về tử cung...Khi thấy cac dấu hiệu tren, thai phụ phải nằm nghỉ ngay, nếu khong hết cac triệu chứng phải di kham thai dể dược chẩn doan va diều trị. Chị em nen an những mon chao, canh thuốc bổ thận, an thai dể tang cường sức khỏe, khi huyết sung man.Chao ga gạo nếp: ga mai 1 con, gạo nếp vừa dủ. Ga lam sạch, thai miếng cho vao nồi dổ nước hầm kỹ rồi cho gạo nếp da vo sạch vao nấu chao. An thường xuyen co tac dụng an thai.Chao ga gạo nếpChao ga gạo nếp thich hợp với phụ nữ bị dộng thaiChao ca chep: ca chep 1 con (khoảng 500g), gạo nếp 100g, hanh hoa, gừng, bột gia vị vừa dủ. Gừng gia nhỏ, ca chep lam sạch ướp gừng, mắm, muối khoảng 20 phut. Cho ca chep, gạo nếp vao nồi them 500ml nước ninh cho gạo nếp thật nhừ. Trước khi an cho gia vị, hanh (thai nhỏ) quấy dều. An ngay 1 lần, cần an liền 10 ngay.Chao dậu den day tơ hồng: dậu den 50g, day tơ hồng 30g, gạo ngon 100g. Dung tui vải dựng day tơ hồng, bỏ vao nấu chung với gạo, dậu den da vo sạch, dổ nước thảm chơi cho be co nhạc vừa dủ nấu chao loang. An theo bữa.Chao bi ngo: gạo ngon 50g, bi ngo 30g, dường mạch nha 20g. Bi ngo rửa sạch thai miếng dổ vao nồi nấu chung với 50g gạo ngon da vo sạch cung với dường mạch nha, dổ nước dun soi nấu chao loang. Ngay an 1 bat luc nong.Chao dậu den gạo nếp: gạo nếp 100g, dậu den 30g. Gạo dậu vo rửa sạch cho vao nồi với 1 lit nước nấu thanh chao loang. An theo bữa.Canh gan ga nấu thỏ ty tử: gan ga trống 2 cai, thỏ ty tử 15g. Gan va thỏ ty tử rửa sạch dựng trong tui vải. Cho 2 thứ vao nồi, dổ nước vừa dủ, dun to lửa cho soi rồi dun nhỏ lửa 30 - 40 phut, bỏ tui thuốc ra la dược. Ngay dung 1 thang.Nước hạt sen trần bi to ngạnh: to ngạnh (cay tia to) 10g, trần bi 6g, hạt sen 60g. Hạt sen bỏ tam boc mang cho vao nồi dất, dổ nước vừa dủ, dun nhỏ lửa gần chin cho cay tia to, trần bi vao, dun tiếp dến khi hạt sen chin nhừ la dược. An hạt sen uống nước ngay 2 lần.Trứng nấu ngải cứu: ngải cứu tươi 15g, trứng ga 1 quả. Rửa sạch ngải cứu, cho vao nồi nấu lấy nước dặc rồi dập trứng vao khuấy dều la dược. An vao luc doi ngay 1 lần, lien tục 30 ngay.Nước la sen: la sen 100g, dường dỏ 30g. La sen rửa sạch, thai nhỏ, cho vao nồi them 300ml nước dun soi kỹ chắt lấy 200ml nước la sen dặc, bỏ ba, cho dường dỏ vao dun soi lại la dược. Chia 3 lần uống trong ngay, cần uống liền 3 ngay.

Write a comment

Comments: 0